Nätstationer < 315KVA


  

Nätstationer 315kVA  EBR N3
Nätstationer för max 315kVA transformator utgörs av vår ZN22 familj som finns i 8 varianter. Det är en flexibel, väl beprövad nätstation med tusentals installerade enheter. Nätstationen har förbättrats över åren och vi är för närvande på generation 5 och generation 6 är under utveckling med leveransstart under 2018.