Satellit/seriesatellitstationer


Satellitstationer och Seriesatellitstationer EBR S2, S5, S8 och SS2

Sortimentet av satellitstationer och seriesatellit stationer innehåller typerna ZS, ZS18 och Z26. ZS

ZS är satellitstationer för max 200kVA resp max 500kVA där det ej finns något högspänningsställverk utan transformatorn säkras i stolpe eller i matande station. ZS18 kan fås upp till 2MVA eller 2x1600kVA transformatorer.