Kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss!
Växel 0647-10800 
Telefontid 08.30-16.30
Lunch 12.00-13.00  Onsdagar 11.00-13.00
Postadress
Fabriksvägen 1, 83732 Järpen 
Företagets e-postadress:   info @ norrmontage.se
Försäljning
Hervé Currat                  0647-10803
Peter Jonsson060-154110 
Egon Eriksson                       0647-10800   (Onsdagar och torsdagar)
Inköp
Mattias Pers      0647-10837
Elisabeth Linde0647-10827
VD
Kent Andersson       0647-10805
Fakturor mailas till:ekonomi @ norrmontage.se
E-postadressen till våra anställda är fornamn.efternamn@norrmontage.se