E.on väljer Norrmontage som leverantör


20130405 E.on Sverige AB har valt Norrmontage som huvudleverantör på sitt nordligaste distributionsområde. Detta innebär några hundra nätstationer för Norrmontage över kontraktsperioden.